Tiền lương của công nhân, NLĐ tại công ty có thay đổi khi lương cơ sở tăng?

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/tien-luong-cua-cong-nhan-nld-tai-cong-ty-co-thay-doi-khi-luong-co-so-tang-1117263.ldo

Nhận xét

 1. Đối với người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty ngoài nhà nước thì không thuộc đối tượng áp dụng lương cơ sở.

  Căn cứ vào Điều 1 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng lương cơ sở. Theo đó, người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

  1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:

  Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định...

  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

  9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

  Theo như quy định trên thì lương cơ sở sẽ chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp trung ương đến cấp địa phương.

  Đối với người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty ngoài nhà nước thì không thuộc đối tượng áp dụng lương cơ sở.

  Do đó, việc tăng lương cơ sở chỉ tác động đến việc tăng tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và không liên quan đến tiền lương của công nhân, nhân viên, người lao động làm việc cho các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

  Theo: Lao Động

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

XEM THÊM ⬇

Hiểm nguy từ những video khoe mình trên TikTok